Länsisadama kaide LJ4-LJ5 sulundseina remont, Helsinki, Soome

GT Corporation SE lõpetas kaide LJ4-LJ5 sulundi ja kärgkastide remont Helsinki Länsisadamas.

Kaid LJ4-LJ5 ehitati 1960-1961. Kaid asuvad Länsisadama idaosas, käesoleval ajal kasutatakse reisiparvlaevade teenindamiseks.

Tallinna Vanasadama kai nr 5 sulundseina korrosioonikaitsetööd
Muuga sadama kai 1A ülekäigusilla avariiremont, Eesti