Seminar „Digitaalsed tehnoloogiad sadamarajatiste elutsükli ohutuse tagamiseks“
Digitaalsed tehnoloogiad sadamarajatiste elutsükli ohutuse tagamiseks
Projekti tüüp
Seminar
Asukoht
Tallinn, Eesti
Sündmuse kuupäev
30. mai 2019
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Avasõna GT Corporation SE tegevjuhilt, Victor Burovenko
Presentatsioon GT Corporation SE IT-koordineerijalt, Igor Burovenko
Presentatsioon Coda Octopus Group Inc. asedirektorilt, Tom Barr
Muuga Sadama veeala
Muuga Sadama veeala
Digitaalsed tehnoloogiad sadamarajatiste elutsükli ohutuse tagamiseks
Projekti tüüp
Seminar
Asukoht
Tallinn, Eesti
Sündmuse kuupäev
30. mai 2019

30. mail 2019. a toimus Tallinnas GT Corporation SE ja partnerite poolt korraldatud koolitus „Digitaalsed tehnoloogiad sadamarajatiste elutsükli ohutuse tagamiseks“.

Koolituse teemad:

 1. Vesiehitiste elutsükli ohutuse tagamine (kaid, avameres asuvad tuletornid, lainekaitseseinad)
  Victor Burovenko,  Ph.D, Volitatud ehitusinsener, tase 8, Sadamaehitus. GT Corporation SE
  Aleksei Usanov, insener-ekspert, GT Corporation SE
 2. Lähteandmete probleemid kaldarajatiste projekteerimisel:
       -Ebapiisavad geotehnika uuringud
       -Ebapiisav info olemas olevatest rajatistest rekonstrueerimise korral
       -Üllatused pinnases ehk teadmata olevad kas looduslikud või tehislikud takistused
  Heiki Meos, Volitatud ehitusinsener, tase 8, Sadamaehitus, EstKONSULT OÜ
 3. Pinnase omadused erinevate pinnasemudelite kasutamisel
  Aldur Parts, Volitatud ehitusinsener, tase 8. Geotehnika, Volitatud ehitusinsener, tase 8. Hoonete ehitus Tallinna Tehnika Ülikool
 4. Ultraheliskaneerimise rakendamine vesiehitiste uuringutes tänapäeval ja tulevikus
  Igor Burovenko, IT-engineer, GT Corporation SE
 5. Coda Echoscope süsteemi ja tarkvara presentatsioon ja rakendamine vesiehitiste uuringutes
  Tom Barr, Deputy Managing Director, Coda Octopus Group Inc.
  Tomasz Ostrowski, Engineer, Coda Octopus Group Inc.
 6. Kaide ultraheliskaneerimisega tutvustamine meres
  Coda Octopus Group Inc. & Meremõõdukeskus OÜ

Koolituses osalesid Eesti peamiste sadamate ja hüdrotehnilise ehitusega tegelevate ehitusfirmade esindajad. Koolituse programm oli akrediteeritud Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt.


juuni 7, 2019

Tahkoluoto sadama veeala ultraheli skaneerimine, Pori, Soome
Muuga Sadama kaide sulundseinade remont, Eesti